MACAU – HONG KONG – DISNEYLAND – ĐẠI NHĨ SƠN – BẢO TÀNG SÁP

MACAU – HONG KONG – DISNEYLAND – ĐẠI NHĨ SƠN – BẢO TÀNG SÁP

Liên Hệ

5 Ngày 4 Đêm
Liên hệ

HONG KONG

HONG KONG

13,800,000 đ

4 Ngày 3 Đêm
Thứ Bảy hàng tuần

AIRAVAN EXPRESS

AIRAVAN EXPRESS

322,000 đ

200,000 đ

Liên Hệ
Hàng ngày

SIEM RIEP * Free & Easy

SIEM RIEP * Free & Easy

1,820,000 đ

3 Ngày 2 Đêm

HONG KONG *Free and Easy

HONG KONG *Free and Easy

Liên Hệ

4 Ngày 3 Đêm
Hàng ngày