SINGAPORE – UNIVERSAL STUDIOS

SINGAPORE – UNIVERSAL STUDIOS

12,800,000 đ

Liên Hệ
Singapore Airlines
Thứ 5 hàng tuần

SINGAPORE * Free & Easy

SINGAPORE * Free & Easy

5,230,000 đ

4 Ngày 3 Đêm
Vietnam Airlines
Hàng ngày

SINGAPORE

SINGAPORE

10,800,000 đ

4 Ngày 3 Đêm
Singapore Airlines
Thứ 5 hàng tuần

MALAYSIA – SINGAPORE

  MALAYSIA – SINGAPORE

12,500,000 đ

6 Ngày 5 Đêm
Vietnam Airlines
Hàng tuần