SINGAPORE – UNIVERSAL STUDIOS

SINGAPORE – UNIVERSAL STUDIOS

12,800,000 đ

Liên Hệ
Singapore Airlines
Thứ 5 hàng tuần

BANGKOK – HUA HIN *Free & Easy

BANGKOK – HUA HIN *Free & Easy

7,500,000 đ

5 Ngày 4 Đêm
Hàng ngày

SINGAPORE * Free & Easy

SINGAPORE * Free & Easy

5,230,000 đ

4 Ngày 3 Đêm
Vietnam Airlines
Hàng ngày

SINGAPORE

SINGAPORE

11,800,000 đ

4 Ngày 3 Đêm
Singapore Airlines
Thứ 5 hàng tuần

MALAYSIA – SINGAPORE

  MALAYSIA – SINGAPORE

12,500,000 đ

6 Ngày 5 Đêm
Vietnam Airlines
01/2018

TRƯƠNG GIA GIỚI - PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN

TRƯƠNG GIA GIỚI - PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN

15,500,000 đ

6 Ngày 5 Đêm
China Southern Airlines
03/2018

BẮC KINH – TÔ CHÂU – VÔ TÍCH – HÀNG CHÂU – THƯỢNG HẢI

BẮC KINH  – TÔ CHÂU – VÔ TÍCH – HÀNG CHÂU – THƯỢNG HẢI

15,500,000 đ

7 Ngày 6 Đêm
03/2018

Hội chợ xuất nhập khẩu Trung Quốc lần thứ 123 tại Quảng Châu

Hội chợ xuất nhập khẩu Trung Quốc lần thứ 123 tại Quảng Châu

Liên Hệ

Liên Hệ
15/04/2018
05/05/2018

MACAU *Free & Easy

MACAU *Free & Easy

Liên Hệ

3 Ngày 2 Đêm
Hàng ngày

SEOUL – JEJU – NAMI – EVERLAND

SEOUL – JEJU – NAMI – EVERLAND

Liên Hệ

6 Ngày 5 Đêm
Vietnam Airlines
01/2018

MIẾN ĐIỆN

MIẾN ĐIỆN

11,500,000 đ

4 Ngày 3 Đêm
01/2018

NEW ZEALAND

NEW ZEALAND

52,800,000 đ

7 Ngày 6 Đêm
10/05/2018

MELBOURNE – CANBERRA – SYDNEY

MELBOURNE – CANBERRA – SYDNEY

57,500,000 đ

48,000,000 đ

7 Ngày 6 Đêm
05/05/2018

HONGKONG – MACAU – QUẢNG CHÂU – THẨM QUYẾN

HONGKONG – MACAU – QUẢNG CHÂU – THẨM QUYẾN

Liên Hệ

7 Ngày 6 Đêm
Liên hệ

HONG KONG – DISNEYLAND – ĐẠI NHĨ SƠN – BẢO TÀNG SÁP – SKY100

HONG KONG – DISNEYLAND – ĐẠI NHĨ SƠN – BẢO TÀNG SÁP – SKY100

16,800,000 đ

5 Ngày 4 Đêm
Thứ Sáu hàng tuần

MACAU – HONG KONG – DISNEYLAND – ĐẠI NHĨ SƠN – BẢO TÀNG SÁP

MACAU – HONG KONG – DISNEYLAND – ĐẠI NHĨ SƠN – BẢO TÀNG SÁP

19,500,000 đ

11
5 Ngày 4 Đêm
Liên hệ

HONG KONG

HONG KONG

13,800,000 đ

4 Ngày 3 Đêm
Thứ Bảy hàng tuần

AIRAVAN EXPRESS

AIRAVAN EXPRESS

322,000 đ

200,000 đ

Liên Hệ
Hàng ngày