SINGAPORE

SINGAPORE

12,500,000 đ

4 Ngày 3 Đêm
Singapore Airlines
Thứ 5 hàng tuần

MALAYSIA – SINGAPORE

  MALAYSIA – SINGAPORE

12,800,000 đ

6 Ngày 5 Đêm
Singapore Airlines
Thứ 3 hàng tuần

TRƯƠNG GIA GIỚI - PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN

TRƯƠNG GIA GIỚI - PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN

16,500,000 đ

6 Ngày 5 Đêm
28/05/2017

BẮC KINH – TÔ CHÂU – VÔ TÍCH – HÀNG CHÂU – THƯỢNG HẢI

BẮC KINH  – TÔ CHÂU – VÔ TÍCH – HÀNG CHÂU – THƯỢNG HẢI

18,500,000 đ

7 Ngày 6 Đêm
23/03/3017

Hội chợ xuất nhập khẩu Trung Quốc lần thứ 122 tại Quảng Châu

Hội chợ xuất nhập khẩu Trung Quốc lần thứ 122 tại Quảng Châu

Liên Hệ

Liên Hệ
15/10/2017
04/11/2017

MACAU * Free & Easy

MACAU * Free & Easy

11,800,000 đ

9,900,000 đ

3 Ngày 2 Đêm
Hàng ngày

NEW ZEALAND

NEW ZEALAND

52,800,000 đ

7 Ngày 6 Đêm
25/08/2017

MELBOURNE – CANBERRA – SYDNEY

MELBOURNE – CANBERRA – SYDNEY

57,500,000 đ

55,500,000 đ

7 Ngày 6 Đêm
25/8/2017

HONGKONG – MACAU – QUẢNG CHÂU – THẨM QUYẾN

HONGKONG – MACAU – QUẢNG CHÂU – THẨM QUYẾN

Liên Hệ

7 Ngày 6 Đêm
Liên hệ

HONG KONG – DISNEYLAND – ĐẠI NHĨ SƠN – BẢO TÀNG SÁP – SKY100

HONG KONG – DISNEYLAND – ĐẠI NHĨ SƠN – BẢO TÀNG SÁP – SKY100

16,800,000 đ

5 Ngày 4 Đêm
Thứ Sáu hàng tuần

MACAU – HONG KONG – DISNEYLAND – ĐẠI NHĨ SƠN – BẢO TÀNG SÁP

MACAU – HONG KONG – DISNEYLAND – ĐẠI NHĨ SƠN – BẢO TÀNG SÁP

19,500,000 đ

11
5 Ngày 4 Đêm
Liên hệ

HONG KONG

HONG KONG

13,800,000 đ

4 Ngày 3 Đêm
Thứ Bảy hàng tuần

AIRAVAN EXPRESS

AIRAVAN EXPRESS

322,000 đ

200,000 đ

Liên Hệ
Hàng ngày

NAGAWORLD * Free & Easy

NAGAWORLD * Free & Easy

2,750,000 đ

3 Ngày 2 Đêm
Thứ 6 hàng tuần

SIEM RIEP * Free & Easy

SIEM RIEP * Free & Easy

Liên Hệ

3 Ngày 2 Đêm

HONG KONG *Free and Easy

HONG KONG *Free and Easy

10,500,000 đ

8,400,000 đ

4 Ngày 3 Đêm
Hàng ngày