TRƯƠNG GIA GIỚI - PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN

TRƯƠNG GIA GIỚI - PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN

15,500,000 đ

6 Ngày 5 Đêm
China Southern Airlines
Thứ 3 hàng tuần

BẮC KINH – TÔ CHÂU – VÔ TÍCH – HÀNG CHÂU – THƯỢNG HẢI

BẮC KINH  – TÔ CHÂU – VÔ TÍCH – HÀNG CHÂU – THƯỢNG HẢI

15,500,000 đ

7 Ngày 6 Đêm
Liên hệ

Hội chợ xuất nhập khẩu Trung Quốc lần thứ 123 tại Quảng Châu

Hội chợ xuất nhập khẩu Trung Quốc lần thứ 123 tại Quảng Châu

Liên Hệ

Liên Hệ
15/04/2018
05/05/2018