TRƯƠNG GIA GIỚI - PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN

TRƯƠNG GIA GIỚI - PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN

16,800,000 đ

6 Ngày 5 Đêm
China Southern Airlines
Thứ 3 hàng tuần

BẮC KINH – TÔ CHÂU – VÔ TÍCH – HÀNG CHÂU – THƯỢNG HẢI

BẮC KINH  – TÔ CHÂU – VÔ TÍCH – HÀNG CHÂU – THƯỢNG HẢI

16,800,000 đ

7 Ngày 6 Đêm
Liên hệ

Hội chợ xuất nhập khẩu Trung Quốc lần thứ 125 tại Quảng Châu

Hội chợ xuất nhập khẩu Trung Quốc lần thứ 125 tại Quảng Châu

Liên Hệ

Liên Hệ
15/04/2019
05/05/2019